Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

GO008

15

/

/

20

5

/

3

GO004

15

/

/

10

5

/

3

GO006

30

/

/

/

15

/

4

GO002

30

/

/

35

15

/

6

GO003

30

/

15

/

/

/

4

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

GO011

45

/

/

30

15

/

7

GO008

30

/

/

10

10

/

4

GO009

30

/

/

30

15

/

6

GO001

15

/

15

/

/

/

3

GO010

30

/

/

30

15

/

6

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke

Športna vzgoja kot obvezna obštudijska dejavnost se v 1. letniku izvaja v obliki vaj v obsegu 60 ur. Opravljena obveznost je pogoj za vpis v 3. letnik.