Vsebina predmeta

Načini merjenja gozdnih lesnih proizvodov (prostornina, nadmera) in napake lesa (vrste, poznavanje, merjenje, določanje kvarnega vpliva).

Uporaba standardov gozdnih lesnih proizvodov in njihovo krojenje (namen, vrste krojenja, značilnosti in  razlike pri iglavcih in listavcih).

Mehanska predelava lesa in postranski gozdni proizvodi - obseg pridobivanja in njihov pomen.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

- vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

-  kolokvij

- uspešno končano delo na terenu,

- oddani izdelki s terenskega pouka (pogoj),

- oddana poročila s terenskega pouka (pogoj).