Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

TL007

45

/

/

50

/

/

7

LI004

50

5

/

50

/

/

8

LI001

45

/

/

30

/

/

6

LI002

45

/

20

10

/

/

6

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

LI024

45

/

/

35

/

/

6

LI005

50

/

/

40

/

/

7

TL004

45

/

30

/

/

/

6

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke

Športna vzgoja kot obvezna obštudijska dejavnost se v 1. letniku izvaja v obliki vaj v obsegu 60 ur. Opravljena obveznost je pogoj za vpis v 3. letnik.