Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

AG241

35

/

/

10

15

/

5

AG239

55

/

10

40

10

/

9

Izbirni predmet(i)

/

/

/

/

/

/

3

AG203

30

/

20

/

/

/

4

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

Izbirni predmet(i)

/

/

/

/

/

/

3

AG2013

/

/

/

/

/

100

4

AG205

30

15

15

10

5

/

6

AG242

30

15

/

25

5

/

6

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke