Vsebina predmeta

Širše spoznavanje posameznih primerov vedenja in medsebojna primerjava vedenj izbranih predstavnikov posameznih živalskih skupin kot odziv živali na spremembe v okolju: orientacija in učenje, paša, lov, obramba pred lovom, tekmovalnost, agresija in teritorialnost, izbira ustreznega habitata, izbira spolnega partnerja, parjenje, paritveni sistemi, komunikacija, sodelovanje, igra. Različne oblike socialnega vedenja:  socialna vedenja pri nevretenčarjih, posebej žuželke (termiti, mravlje, ose, čebele); ribje skupine in jate, skupine in jate ptic, tropi in črede sesalcev, krdela različnih vrst opic: nižje opice, pavijani, gorska in gozdna gorila , orangutan, šimpanz; morski sesalci; sociobiologija kot znanstvena veda. Dobrobit živali in poznavanje vedenja. Preučevanje vedenja na vajah v laboratoriju, živalskem vrtu in v naravi.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

vpis v ustrezni letnik študijskega programa