Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

Izbirne vsebine I (stroka)**

/

/

/

/

/

/

8

Izbirne vsebine II (stroka)**

/

/

/

/

/

/

8

Izbirni metodološki (stroka ali širše)*

/

/

/

/

/

/

4

GO201

30

15

/

/

10

/

4

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

GO206

45

10

15

/

/

/

6

GO205

45

15

/

/

15

/

6

GO204

60

15

/

15

40

/

9

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke