Vsebina predmeta

Uvod v epidemiologijo in zgodovina epidemiologije. Viri podatkov za epidemiološko delo. Deskriptivna in analitična obdelava epidemioloških podatkov.

Mikrobiološke epidemiološke metode.

Prenos in širjenje bolezni. Osnovni kazalci pogostnosti bolezni.

Merjenje uporabnosti in zanesljivosti diagnostičnih in presejalnih testov. Epidemiološke študije, ki jih uporabljamo pri vrednotenju presejalnih programov.

Epidemiološke raziskave. Zasnova epidemioloških raziskav. Prospektivne in retrospektivne raziskave. Ocena tveganja. Ugotavljanje vzrokov bolezni.

Uporabna epidemiologija. Uporaba epidemiologije v vrednotenju različnih preventivnih postopkov, ki jih izvaja javno zdravstvo. Slovenska zakonodaja na področju epidemiologije.

Izbrana poglavlja iz specialne epidemiologije. Epidemiologija bolezni srca in ožilja. Epidemiologija nesreč. Epidemiologija raka.

Uvod v znanstveno raziskovalno delo. Pristop k znanstveni raziskavi. Viri znanstvenih medicinskih podatkov in informacij. Objava rezultatov raziskovalnega dela.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

  • vpis v ustrezni letnik študijskega programa

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Kolokvij iz vaj:

  • prisotnost na vajah

Izpit:

  • opravljen kolokvij iz vaj
  • predstavitev seminarja