Vsebina predmeta

Vsebina predmeta Izbrana poglavja iz Mikrobiologije bo sestavljena iz treh sklopov.

V okviru Mikrobno ekološkega sklopa bodo podrobno obravnavane:

- skupne zakonitosti kroženja snovi in energije na subceličnem, celičnem in ekosistemskem nivoju

- poglobljeno obravnavanje fizikalno-kemijskih danosti okolij v katerih delujejo mikroorganizmi

- spremljanje fluksov mase, toplote in gibalne količine

 

V okviru Mikrobno biotehnološkega sklopa bodo obravnavane naslednje teme:

- inženiring mikroorganizmov v poudarjeno produkcijo bioloških učinkovin;

- prispevek mikrobnih dejavnikov k pripravi funkcionalnih živil;

- napredna bioreaktorska tehnologija v okoljevarstvenih aplikacijah;

- patentna zaščita, vidiki tveganja v biotehnoloških aplikacijah in protiteroristične mere.

 

V okviru Medicinsko sanitarnega sklopa bodo obravnavane naslednje teme:

- zoonoze,

- spolno prenosljivi mikroorganizmi,

- prezrti mikroorganizmi

-mikroorganizmi, ki redko povzročajo okužbe,

-mikroorganizmi iz tropskih in subtropskih področij,

-nove tehnologije in njihova uporaba v praksi;

Pogoji za vključitev v delo

Vpis v 2. letnik 2. stopnje študijskega programa.

Pogoj za pristop k kolokviju iz seminarskih vaj je aktivna udeležba pri diskusijah o preglednih člankih. Predpogoj za pristop k kolokviju je pozitivno ocenjeno poročilo o opravljenih vajah.  Pogoj za opravljanje končnega izpita je opravljen kolokvij iz seminarskih vaj.