Vsebina predmeta

Delovanje endokrinih organov in hormonov, neuroendokrini mehanizmi.

Rastni procesi, endokrina, parakrina in avtokrina regulacija razporeditve hranilnih snovi.

Oblikovanje in zakonitosti rasti živalskih tkiv.

Regulacija rasti celotnega organizma.

Prenatalna rast: uravnavanje, potek, razvoj endokrinega sistema, spolna diferenciacija.

Postnatalna rast: nalaganje proteinov, maščob, koriščenje rezerv, neurohormonalna kontrola vnosa energije.

Manipulacija in motnje rasti.

Mehanizmi reprodukcije in učinkovitost razmnoževanja: funkcija, morfologija, uravnavanje delovanja glede na spol.

Reprodukcijski sistem do pubertete: sekrecija, delovanje, vloga spolnih hormonov.

Cikličnost: aktivne substance, trajanje, pogostnost.

Brejost: hormonalna regulacija, razvoj zarodka in endokrinega sistema, endokrine interakcije mati-fetus-placenta.

Rojstvo: endokrine spremembe in kontrola, prehod v cikličnost.

Primerjava zgradbe mlečne žleze med speciesi.

Delovanje mlečne žleze in pomen za novorojeni organizem. Neuroendokrina regulacija mamogeneze (prenatalno, do 1. laktacije, med laktacijami); laktogeneze (indukcija, vzdrževanje, sinteza kolostruma, mleka, posameznih sestavin); ejekcije (stimulacija, motnje); galaktopoeze; involucije. Motnje izlocanja mleka.

Manipulacija laktacije.

Povezava in interakcija med rastjo, reprodukcijo, laktacijo ter fiziologijo prehrane in drugimi vplivi okolja.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik.

 

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoji za opravljanje izpita:

Opravljen seminar, 70 % opravljene seminarske vaje in 100 % opravljene laboratorijske vaje.