Vsebina predmeta

Osnovni postopki kreiranja in zakonske zaščite sortimenta rastlin. Uporaba metod rastlinskih tkivnih kultur v genetiki in žlahtnjenju rastlin. Osnove postopkov indukcije haploidnih rastlin. Načini izolacije in regeneracije protoplastov. Genske transformacije: osnove postopkov posrednega in neposrednega vnosa in analiza prehodne in stabilne transformacije. Genske modifikacije agronomsko pomembnih lastnosti: vzgoja gensko spremenjenih rastlin z odpornostjo na virusne, bakterijske in glivne bolezni ter škodljivce, na nizke ali visoke temperature, sušo ter povišano slanost tal   in rastline s toleranco na herbicide. Genske modifikacije kakovosti pridelkov: izboljšana prehranska vrednost, zmanjšanje vsebnosti alergenov, višja vsebnost zdravju koristnih snovi. Gensko spremenjene rastline za proizvodnjo protiteles, cepiv, zdravil in biomaterialov. Razvoj molekulskih markerjev (AFLP, SSR, SNP, ITS) in vrednotenje polimorfizmov s fenetskimi in modelnimi metodami za analizo genomske raznolikosti rastlinskih populacij in vrst. Uporaba genskih markerjev za kartiranje rastlinskih genomov  (rekombinantne karte), ter iskanje ekonomsko zanimivih genov (pozicijsko kloniranje) in markerjev vezanih s pomembnimi lastnostmi (segregacijska analiza). Molekulski markerji za identifikacijsko sort kmetijskih rastlin ter za diagnostiko rastlinskih patogenov. Uvod v rastlinsko genomiko.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v tretji letnik študija.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Ni pogojev.