Vsebina predmeta

 • Fenomen adhezije pri lepljenju lesa in drugih materialov.
 • Klasično hladno in vroče lepljenje.
 • Visokofrekvenčno lepljenje.
 • Dielektrične lastnosti materialov.
 • Inovativne tehnologije lepljenja in spajanja.
 • Lepljenje svežega lesa.
 • Varjenje lesa.
 • Reologija lepil.
 • Želiranje in zamreženje lepil, TTT.
 • Kinetika in modeli utrjevanja duromernih lepil.
 • Metode za proučevanje utrjevanja lepil (DSC, DMA, DEA).
 • Nastanek in rast trdnosti lepilnega spoja (ABES).
 • Preskusi kakovosti zlepljenosti.
 • Trdnostni in energijski pristop k preskušanju lepilnega spoja.
 • Tehnologija lepljenja lesa z drugimi materiali (kovine, umetne mase, steklo, kamen, keramika).
 • Lepila za lepljenje lesnih in nelesnih materialov.
 • Modeliranje in optimizacija postopka lepljenja.
 • Raziskave in razvoj na področju lepljenja.

Pogoji za vključitev v delo

1. Pogoji za vključitev v delo:

-   vpis v ustrezni letnik študijskega programa.

 

2. Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

-   udeležba na vajah. Pogoj za pristop h kolokviju je 80% prisotnost na lab. vajah.

-   opravljen kolokvij iz vaj,

-   oddano poročilo,

-   opravljene vaje,

-   predstavitev seminarske naloge.

Pogoj za pristop k izpitu so pozitivno opravljene vaje ter opravljen seminar.