csm_Tomaz_Jevsnik_vir_mladina.si_a88e381650.gif

 

Tomaž Jevšnik je že v času študija gojil grandiozno zamisel gojenja in mednarodnega trženja orhidej. Po končanem študiju je to zamisel uresničil in kot tehnični direktor podjetja Ocean Orchids iz Dobrovnika. Ves čas razvoja in rasti podjetja je ostal v strokovnem, raziskovalnem, pedagoškem in finančnem stiku z Oddelkom za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Njegovo dragoceno sodelovanje prispeva h kakovostnemu študiju agronomije in biotehnologije.

Univerza v Ljubljani svoj jubilej praznuje 3. decembra, na dan, ko je v potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku. Najstarejša in največja univerza v Sloveniji svoj jubilej praznuje z organizacijo različnih dogodkov, s katerimi se spomni na najbolj zaslužnih v preteklem letu, tako na področju pedagoškega in raziskovalnega dela, sodelovanja za gospodarstvom in ustvarjanja novih tržnih priložnosti ter na drugih področjih.
Organizacijo dogodkov, ki so združeni v Tednu Univerze, pa je v letu 2020 spremenila epidemija covid-19. Univerza v Ljubljani je za predstavitev najodličnejših raziskovalnih dosežkov, prejemnic in prejemnikov častnih nazivov, plaket, nagrad in priznanj pripravila posebno spletno stran z nagovorom prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani (na povezavi). 

S prejetimi priznanji, listinami, nagradami, plaketami in nazivi Biotehniška fakulteta ponovno dokazuje, da je pomembna članica Univerze v Ljubljani (na povezavi).