csm_Tajda_portret_2020_01_7eeb7ccfd5

Prešernove nagrada za študente Univerze v Ljubljani je z Biotehniške fakultete prejela alumna Biotehniške fakultete Tajda Klobučar za rezultate magistrske naloge z naslovom Karakterizacija napak v genomskem vtisnjenju med reprogramiranjem mišjih celic. V obrazložitvi je zapisano Tajda Klobučar se je z matičnimi celicami in molekularno biologijo srečala med praktičnim usposabljanjem v Nemčiji. Vpisana je na doktorski študij v skupini prof. dr. Jerneja Uleta na Kemijskem inštitutu. Rezultati njene magistrske naloge, pripravljene pod mentorstvom doc. dr. Jerneja Ogorevca in somentorja dr. Simãoja Joséja Teixeira da Roche, so pripomogli k razumevanju specifičnih epigenetskih napak, ki se pojavijo med reprogramiranjem odrasle celice v »matično« in predstavljajo eno od preprek, ki onemogočajo redno uporabo induciranih pluripotentnih matičnih celic v personalizirani medicini.

Magistrska naloga Tajde Klobučar z naslovom Karakterizacija napak v genomskem vtisnjenju med reprogramiranjem mišjih celic, mentorja doc. dr. Jernej Ogorevc in somentorja dr. Simão José Teixeira da Rocha je dosegljiva na povezavi.

Univerza v Ljubljani svoj jubilej praznuje 3. decembra, na dan, ko je v potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku. Najstarejša in največja univerza v Sloveniji svoj jubilej praznuje z organizacijo različnih dogodkov, s katerimi se spomni na najbolj zaslužne v preteklem letu, tako na področju pedagoškega in raziskovalnega dela, sodelovanja za gospodarstvom in ustvarjanja novih tržnih priložnosti ter na drugih področjih. Organizacijo dogodkov, ki so združeni v Tednu Univerze, pa je v letu 2020 spremenila epidemija covid-19. Univerza v Ljubljani je za predstavitev najodličnejših raziskovalnih dosežkov, prejemnic in prejemnikov častnih nazivov, plaket, nagrad in priznanj pripravila posebno spletno stran z nagovorom prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani (na povezavi). 

S prejetimi priznanji, listinami, nagradami, plaketami in nazivi Biotehniška fakulteta ponovno dokazuje, da je pomembna članica Univerze v Ljubljani (na povezavi).