V okviru tega razpisa ni večjih sprememb, glede na pretekli razpis; ni omejitev števila mobilnosti, financiranje je omejeno na največ 60 dni, prav tako je še vedno možno financiranje mobilnosti zaposlenih v Veliko Britanijo.

Skupno trajanje obdobja (vseh izvedenih) mobilnosti v okviru tega razpisa ne sme presegati 2 mesecev (60 dni) in mora trajati najmanj 2 zaporedna dneva za posamezno aktivnost mobilnosti. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ en dan za pot pred prvim dnem aktivnosti v tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti (skupno največ 60 dni).

STA: Poučevanje mora zajemati najmanj 8 ur poučevanja na teden (ali za katerokoli krajše obdobje bivanja).

STAT: V kombinaciji z aktivnostjo usposabljanja mora poučevanje zajemati najmanj 4 ure poučevanja na teden (ali za katerokoli krajše obdobje bivanja). To usposabljanje mora biti s področja pedagoških veščin in priprave učnih načrtov ter tudi jasno opredeljeno v Planu mobilnosti.

STT: V okviru tega razpisa velja, da je razpis osebja za namen usposabljanja (STT) namenjen neakademskemu kadru (strokovne in podporne službe), torej tistim, ki niso vključeni v pedagoški proces.


ODDAJA PRIJAVE:

ERASMUS+ STA in STA(T)

- izpolnite in podpišite obrazec Prijava ERASMUS+ STA 2020_21

- obrazec mora s podpisom potrditi tudi prodekan(ja) za posamezno področje

- v celoti izpolnjen in podpisan obrazec pošljite po elektronski pošti na naslov: najkasneje do petka, 30. 4. 2021

ERASMUS+ STT

- izpolnite in podpišite obrazec Prijava ERASMUS+ STT 2020_21

- prijavi obvezno priložite kratek program usposabljanja

- obrazec mora s podpisom potrditi tudi prodekan(ja) za posamezno področje

- v celoti izpolnjen in podpisan obrazec s prilogo pošljite po elektronski pošti na naslov: najkasneje do petka, 30. 4. 2021

V primeru, da želite izvesti več mobilnosti, oddate le eno prijavo. Ta vam nato dovoljuje več spletnih prijav za različne mobilnosti.


Priloge:

Prijava ERASMUS+ STA 2020_21

Prijava ERASMUS+ STT 2020_21

Razpis ERASMUS+ STA 2020_21

Razpis ERASMUS+ STT 2020_21