Na tradicionalnem sprejemu brucev prvi dan študijskega leta bodo študente novince na oddelkih in študijih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pozdravili predstavniki vodstva fakultete, prodekani za področja, vodji kolegijev, mentorji letnikov, študenti tutorji in predstavniki posameznih društev študentov. Študente bodo seznanili s predvidenim potekom študijskega procesa in izvedbo obštudijskih dejavnosti. Sodelovali bodo tudi predstavniki Študentskega sveta in Študentske organizacije.

Sprejem novincev bo potekal na oddelkih po naslednjem razporedu:

Študijski program 1. stopnje Lokacija Ura

Biologija (UN)

Oddelek za biologijo, Večna pot 111, predavalnica B1 9.00

Biotehnologija (UN)

Dekanat, Jamnikarjeva 101, dvorana prof. dr. Janeza Hribarja 10.30

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (UN)

Gozdarstvo (VS)

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, predavalnica G6 10.30

Kmetijstvo - agronomija (UN)

Kmetijstvo - agronomija in hortikultura (VS)

Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, predavalnica A1 9.30

Kmetijstvo - zootehnika (UN)

Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale, Viteška dvorana 11.00

Kmetijstvo - živinoreja (VS)

Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale, Viteška dvorana 9.00

Krajinska arhitektura (UN)

Oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101, Risalnica KA5 9.00

Lesarstvo (UN)

Lesarsko inženirstvo (VS)

Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina c. VIII/34, velika predavalnica 11.00

Mikrobiologija (UN)

Dekanat, Jamnikarjeva 101, dvorana prof. dr. Janeza Hribarja 12.00

Živilstvo in prehrana (UN)

Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, predavalnica Ž1 10.00

 

Univerza v Ljubljani organizira spletni Pozdrav brucem 

Ker želimo na Univerzi v Ljubljani pozdraviti vse naše brucke in bruce ter zaželeti novo uspešno študijsko leto starejšim študentkam in študentom, Študentski svet Univerze v Ljubljani tudi letos organizira Pozdrav brucem. Ker nas je v luči epidemioloških ukrepov preveč, da bi se vsi zbrali na Kongresnem trgu, se nam pridružite na spletnem Pozdravu brucem, ki bo v petek, 1. oktobra 2021, ob 17. uri.

Udeležba je mogoča prek YouTuba ali ZOOM-a. 
YouTube: povezava
ZOOM: povezava

 

Več informacij TUKAJ.

Pozdrav brucem 2021

Bruci in brucke - dobrodošli na Biotehniški fakulteti!