Biotehnologija

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

+386 1 3203 000

Študij biotehnologije

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

+386 1 3203 000