Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Biotehnologija

Študij biotehnologije je organizitan kot medoddelčni študij. Pri izvedbi predagoškega procesa na 1. in 2. stopnji študija sodelujejo oddelki Biotehniške fakultete, druge članice Univerze v Ljubljani ter inštituti, zavodi in podjetja.

Biotehnologijo v širšem smislu opredeljujemo kot integrirano uporabo molekularno-bioloških in inženirskih znanj za gospodarsko uporabo organizmov, celic, njihovih delov in proizvodov. Biotehnologija je izrazito interdisciplinarna veda ter strokovno obsežna in poslovno razgibana gospodarska dejavnost, ki trži vrhunsko znanje v obliki proizvodov, patentov ter storitev. Za biotehnologijo so značilni tesna povezava z znanostjo, hiter razvoj inovacij, multidisciplinarnost in možnost razvoja tudi v majhnem podjetniškem okolju. Za Slovenijo kot državo s skromnimi naravnimi bogastvi je biotehnologija s spremljevalnimi dejavnostmi zelo primerno področje za razvoj gospodarske dejavnosti z visoko dodano vrednostjo.

Temeljni cilj študijskega programa je ponuditi celovito dodiplomsko izobraževanje za vsa področja biotehnologije. Temeljna naravoslovna znanja nadgrajena s specifičnimi biotehnološkimi vsebinami bodo diplomantu študija biotehnologije omogočila izobrazbo, ki bo ustrezala potrebam najsodobnejših tehnologij in znanj v različnih strokah ter vključevanje v drugostopenjske magistrske programe. Biotehnologi prve stopnje bodo usposobljeni za kritično presojo relevantnih biotehnoloških tematik ter bodo imeli znanja in veščine potrebne za samostojno obvladovanje tradicionalnih in sodobnih biotehnoloških postopkov v kmetijstvu, živilstvu, farmaciji, zdravstvu ter varstvu okolja.