Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Biotehnologija

Pregled raziskovalnih skupin (RS) Biotehniške fakultete

Evidenčna št. Naziv skupine Vodja Oddelek
0481-101 Skupina za vinogradništvo Denis Rusjan A
0481-102 Skupina za sadjarstvo Franci Štampar A
0481-103 Skupina za področje fitomedicine Stanislav Trdan A
0481-104 Center za pedologijo in varstvo okolja Domen Leštan A
0481-105 Skupina za kmetijsko mehanizacijo Rajko Bernik A
0481-106 Center za agrometeorologijo Lučka Kajfež-Bogataj A
0481-107 Center za agrohidrologijo in urejanje kmetijskega ... Marina Pintar A
0481-108 Skupina za vrtnarstvo Nina Kacjan Maršić A
0481-109 Skupina za agrarno ekonomiko Andrej Udovč A
0481-111 Skupina za statistično metodologijo in analizo pod... Katarina Košmelj A
0481-112 Skupina za poljedelstvo in pridelovanje poljščin Darja Kocjan-Ačko A
0481-113 Skupina za aplikativno botaniko in ekologijo Dominik Vodnik A
0481-114 Inštitut za krajinsko arhitekturo Mojca Golobič KA
0481-115 Skupina za travništvo, pašništvo in pridelovanje k... Matej Vidrih A
0481-116 Agrobiotehnologija Jernej Jakše A
0481-201 Skupina za botaniko Jernej Jogan B
0481-202 Skupina za molekularno genetiko in mikrobiologijo Uroš Petrovič B
0481-203 Skupina za antropologijo Petra Golja B
0481-204 Skupina za biokemijo Kristina Sepčić B
0481-205 Skupina za metodiko biološkega izobraževanja Jelka Strgar B
0481-206 Skupina za ekologijo rastlin Alenka Gaberščik B
0481-207 Skupina za ekologijo živali Ivan Kos B
0481-208 Skupina za speleobiologijo Cene Fišer B
0481-209 Skupina za funkcionalno morfologijo živali in razv... Rok Kostanjšek B
0481-210 Skupina za limnologijo Mihael Jožef Toman B
0481-212 Laboratorij za fiziologijo rastlin Marjana Regvar B
0481-213 Laboratorij za nevroetologijo Janko Božič B
0481-214 Skupina za eksperimentalno botaniko Jasna Dolenc Koce B
0481-215 Skupina za integrativno fiziologijo in fiziologijo... Marko Kreft B
0481-216 Skupina za nanobiologijo in nanotoksikologijo Damjana Drobne B
0481-217 Raziskovalna skupina za biologijo mikroorganizmov Nina Gunde-Cimerman B
0481-301 Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri Jurij Diaci G
0481-401 Pohištvo Marko Petrič L
0481-402 Mehanske obdelovalne tehnologije Dominika Gornik Bučar L
0481-403 Žagarstvo in lesna tvoriva Milan Šernek L
0481-404 Organizacija in ekonomika lesarstva Leon Oblak L
0481-405 Tehnologija lesa Katarina Čufar L
0481-406 Patologija in zaščita lesa Miha Humar L
0481-501 Inštitut za živinorejo Peter Dovč Z
0481-502 Inštitut za prehrano Janez Salobir Z
0481-503 Inštitut za mlekarstvo Irena Rogelj Z
0481-504 Inštitut za mikrobiologijo in mikrobno biotehnolog... Gorazd Avguštin Z
0481-601 Katedra za vrednotenje živil Mojca Korošec Ž
0481-602 Katedra za mikrobiologijo Ines Mandić-Mulec Ž
0481-603 Katedra za tehnologijo mesa Lea Demšar Ž
0481-604 Katedra za kemijo Nataša Poklar Ulrih Ž
0481-605 Katedra za tehnologije, prehrano in vino Rajko Vidrih Ž
0481-606 Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varno... Sonja Smole - Možina Ž