Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Biotehnologija

Nosilne katedre študija biotehnologije

Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin (BF, Oddelek za agronomijo; predstojnik: izr. prof. dr. Nataša Štajner);
Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil (BF, Oddelek za živilstvo, predstojnica: prof. dr. Sonja Smole Možina);
Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo (BF, Oddelek za zootehniko; predstojnica: prof. dr. Mojca Narat)    

Poleg nosilnih kateder pri izvedbi študija biotehnologije sodelujejo še:
Katedra za pedologijo in varstvo okolja (BF, Odd. za agronomijo)
Katedra za biokemijo, Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin (BF, Odd. za biologijo)
Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modofikacijo lesa (BF, Odd. za lesarstvo)
Katedra za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo; Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo (BF, Odd. za zootehniko)
Katedra za biokemijo in kemijo živil, Katedra za mikrobiologijo (BF, Odd. za živilstvo)

Druge članice UL

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za matematiko in fiziko   
Veterinarska fakulteta
Fakulteta za farmacijo
Naravoslovno tehniška fakulteta
Fakulteta za družbene vede

Inštituti, zavodi, podjetja

Nacionalni inštitut za biologijo
Inštitut Jožef Stefan
Kemijski inštitut 
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Acies Bio d.o.o.
BIA Separations d.o.o.
Biobanka d.d.o.
Educell d.o.o.
Lek d.d. 
Klinika Golnik