Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Agronomija

Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin nadaljuje šestdesetletno tradicijo prvotne katedre, ki je bila ustanovljena že ob formiranju fakultete leta 1947 ter je bila tedaj prva katedra s področja genetike na ljubljanski univerzi. Učitelji in sodelavci Katedre se srečujemo s študenti na vseh stopnjah izobraževanja. Na ravni Univerze v Ljubljani sodelujemo pri več doktorskih študijskih programih. Pri izvedbi študijskih programov redno sodelujejo strokovnjaki iz drugih akademskih institucij iz Slovenije in tujine.

Poleg pedagoškega dela že desetletja izvajamo obsežno znanstveno raziskovalno in strokovno delo na področju genetike, žlahtnjenja rastlin in biotehnologije. Vključeni smo v delo programskih skupin Kmetijske rastline - genetika in sodobne tehnologije in Agroekosistemi, sodelujemo pa tudi z drugimi programskimi skupinami, v okviru katerih potekajo temeljne raziskave. Obenem pa člani katedre izvajamo tudi več drugih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov.

Naše strokovno delo je usmerjeno v uvajanje biotehnoloških dosežkov v kmetijstvo in prehrano ter s tem povezano zakonsko ureditev in osveščanje javnosti. Na področju genetike so naše temeljne raziskave osredotočene na genomiko, transkriptomiko in proteomiko določenih kmetijskih rastlin (hmelj, trta, čebula, zelje in oljna ogrščica ter nekatere druge vrste rodu Brassica, konoplja, jablana, rukvica, oljka, ajda, pira, grah, buče, koruza ter nekatere krmne rastline) in rastlinskih patogenov, na študij njihovih genomov in kromosomske aberacije. Pri rastlinski biotehnologiji se ukvarjamo z različnimi področji uporabe rastlinskih tkivnih kultur, kot so mikropropagacija, indukcija haploidnih rastlin, protoplasti, genske transformacije in tehnike preurejanja genomov. V okviru žlahtnjenja rastlin razvijamo tako klasične, kakor prej omenjene biotehnološke metode, s katerimi žlahtnimo različne kmetijske vrste.

Raziskovalno in strokovno delo omenjenih področij zahteva najsodobnejšo opremljenost katedre, tako genetskega laboratorija, laboratorija za tkivne kulture kot tudi rastlinjakov in laboratorijskega polja, zato opremo redno dopolnjujemo, nadgrajujemo  in obnavljamo, kar nam zagotavlja optimalne pogoje za delo.

V okviru katedre deluje tudi skupina za statistiko. Njeno osnovno poslanstvo je pedagoško delo na vseh stopnjah izobraževanja na Oddelku za agronomijo, pa tudi na drugih oddelkih Biotehniške fakultete. Ta skupina je raziskovalno vpeta v številne raziskave na različnih področjih, saj je načrtovanje poskusov in opazovanj ter  statistična analiza pridobljenih podatkov nujno potrebni del vsake raziskave.

Zaposleni