Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Agronomija

Na Katedri za pedologijo in varstvo okolja se že desetletja pedagoško, raziskovalno in strokovno ukvarjamo s tlemi, kot delom agroekosistemov pa tudi kot delom širšega okolja. Temeljna znanja in izkušnje aplikativnih raziskav uspešno prenašamo na študente različnih smeri Biotehniške fakultete, poučujemo pa tudi na Oddelku za geologijo Naravoslovno tehniške fakultete in Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete.

Naše najpomembnejše raziskovalne teme so preučevanje različnih vidikov rodovitnosti tal na eni strani ter njihova onesnaženost na drugi. Preučujemo usodo anorganskih in organskih potencialno toksičnih snovi v tleh in njihovo prehajanje v prehranjevalno verigo in druge segmente okolja. Razvijamo različne remediacijske tehnologije za čiščenje onesnaženih tal. Upravičeno smo ponosni na dosežke raziskovalne ekipe, ki razvija nove metodologije remediacije onesnaženih tal s pranjem z ligandi. Skupina je dosegla več domačih in mednarodnih patentov, metoda se že izvaja v praksi za čiščenje s kovinami onesnaženih tal v Mežici in Celju.  Preučujemo tudi možnosti uporabe različnih sekundarnih surovin, kot so gošče čistilnih naprav, industrijskih in bioloških odpadkov. Podporo raziskovalnemu delu nudi moderno opremljen analitski laboratorij za fizikalne, kemijske in biotične analize tal.

Najpomembnejše strokovno delo na katedri je bilo dolga leta Pedološko kartiranje. Rezultat tega dela je pedološka karta Slovenije v merilu 1: 25 000. Pomemben prispevek k poznavanju lastnosti tal Slovenije je sistematični monitoring tal, ki poteka od leta 1990. Na Katedri deluje tudi Infrastrukturni Center za pedologijo in varstvo okolja.  Poleg razvijanja in vzdrževanja obsežne baze podatkov o tleh Slovenije, je glavni namen centra izvajanje aplikativnih raziskav za industrijo, občine in druge naročnike. Izvajamo analize tal in različnih substratov, analize organskih in mineralnih gnojil, izdelujemo priporočila za gnojenje ali izboljšanje rodovitnosti tal, presoje vplivov na tla zaradi različnih posegov v prostor, vrednotenje zemljišč in ugotavljanje njihove primernosti za  različne vrste rabe. 

Zaposleni