Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Agronomija

Poskusno polje za lupinarje Maribor obsega 4 ha površin, na katerih poteka raziskovalno in strokovno delo na lupinarjih ter prenos znanja na študente in v prakso. V okviru preizkušanja in uvajanja novih sort vzdržujemo in redno dopolnjujemo kolekcijske nasade, ki štejejo preko 90 sort oreha, 66 sort leske in 12 sort in genotipov kostanja. Pomembno dejavnost predstavljajo selekcija in vzgoja novih avtohtonih sort oreha in kostanja ter raziskave s področja drevesne arhitekture, tehnologij pridelave in varstva lupinastega sadja pred boleznimi in škodljivci. Pridobljeno znanje je ključno za intenzivno širjenje lupinastega sadja v Sloveniji. Redno ga prenašamo v prakso preko Slovenskega strokovnega društva lupinarjev, ki združuje večino pridelovalcev lupinastega sadja pri nas. Na Poskusnem polju vzdržujemo tudi obsežne matične nasade oreha, leske in kostanja in zagotavljamo oskrbo drevesničarjev z izhodiščnim materialom pri vzgoji sadik.  

Zaposleni