Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Zootehnika

Naše poslanstvo je vezano na razvoj in posredovanje znanj o ekonomskih in upravljavskih vidikih kmetijstva in z njim povezanih verig vrednosti, o trajnostnem upravljanju naravnih virov in usmerjanju teh procesov s strani javnih politik. Slušateljem študijskih programov s področja biotehnike omogočamo, da osvojena tehnološka znanja in veščine nadgradijo s široko paleto ekonomskih in upravljavskih znanj. Sodelavci katedre vodimo ali sodelujemo v domačih in mednarodnih raziskavah s področij agrarne ekonomike, bioekonomike, okoljske in ekološke ekonomike, ter politike upravljanja z naravnimi viri. S strokovnim delom se vključujemo v reševanje aktualnih vprašanj, povezanih s krepitvijo konkurenčnosti in z usmerjanjem razvoja - primarno v agroživilstvu, v vse večji meri pa tudi v drugih panogah, povezanih z rabo biomase. 

Predstojnik katedre:
izr. prof. dr. Luka Juvančič
E: luka.juvancic@bf.uni-lj.si
T: 01 320 39 25

Namestnik predstojnika katedre:
izr. prof. dr. Aleš Kuhar
E: ales.kuhar@bf.uni-lj.si
T: 01 320 38 11

Zaposleni