Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Zootehnika

Center za laboratorijske živali deluje v sklopu dveh kateder: Katedre za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo ter Katedre za prehrano.

Center za laboratorijske živali deluje v sklopu dveh kateder: Katedre za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo ter Katedre za prehrano.

Odgovorna oseba: prof. dr. Simon Horvat

Strokovno osebje: Ana Jakopič, dipl. inž. zoot., dr. Maša Čater, univ. dipl. bioteh.

Odgovorna veterinarka: dr. Alenka Dovč, dr. vet. med.

Strokovnjakinja za zaščito živali na Oddelku: prof. dr. Tatjana Pirman


Center je registriran kot vzrejna in uporabniška organizacija na področju laboratorijskih miši in podgan.

Center rokovanje s tunelomCenter samica z mladički

OPREMA

 • IVC sistemi za vzrejo in nastanitev laboratorijskih miši
 • Aparat za inhalacijsko anestezijo
 • Krvni analizator za Hb, Ht
 • Suhi sterilizator
 • Avtoklav
 • Grelna operacijska plošča
 • Operacijska lupa
 • Inkubator
 • Laminarija
 • Metabolne kletke

TEHNIKE, katere izvajamo v Centru

 • IVF (umetna oploditev)
 • Superovulacija
 • Izolacija oocit in zigot
 • Krioprezervacija in rederivacija mišjih zarodkov
 • Embriotransfer
 • Vazektomije
 • Drugi operativni posegi

DEJAVNOSTI

 • Reja lastnih linij laboratorijskih miši in laboratorijskih podgan
 • Genetski in imunološki projekti na laboratorijskih miših in laboratorijskih podganah
 • Prodaja definiranih linij laboratorijskih miši in laboratorijskih podgan
 • Prehranski projekti na laboratorijskih podganah in laboratorijskih miših
 • Pedagoško delo: vaje za študente pri predmetu Reja laboratorijskih živali; izvajanje projektov, ki so namenjeni pripravi diplomskih nalog študentov zootehnike ter magistrskih nalog in disertacij podiplomskega študija
 • Sodelovanje pri raziskavah po pogodbah

 

Zaposleni