Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Zootehnika

 

Osnovno poslanstvo Katedre za mlekarstvo je izobraževanje na področju mlekarstva, pri čemer je nepogrešljiva vpetost v znanstveno raziskovalno delo, ki poteka v tesni povezavi z Inštitutom za mlekarstvo in probiotike (IML-PRO). Pedagoški proces izvajamo (kot nosilci ali soizvajalci) na različnih bolonjskih stopnjah (BSc, MSc) pri različnih študijskih programih. Pri predavanjih študenti pridobijo znanja o lastnostih mleka in mlečnih izdelkov, o predelavi mleka, o tehnoloških postopkih izdelave fermentiranih mlečnih izdelkov ter spremljajočih biokemijskih procesih, o funkcionalnih živilih in njihovih funkcionalnih sestavinah (probiotiki, prebiotiki, bioaktivni peptidi,…) ter o pomenu zagotavljanje varne in kakovostne hrane. Večino teoretičnega znanja študenti s pridom uporabijo pri laboratorijskih vajah, kjer, po predhodno posredovanih navodilih, samostojno opravljajo analize mleka, izdelajo fermentirane mlečne izdelke (jogurt, sir) in jih analizirajo (kemijska, senzorična analiza) ter se seznanijo z izvedbo nekaterih testov, ki jim morajo zadostiti mlečnokislinske bakterije z vidika varnosti in funkcionalnosti. Nenazadnje je na katedri ves čas tudi nekaj študentov 2. bolonjske stopnje, ki opravljajo praktični del svojih magistrskih nalog, pa tudi doktorandov, ki svoje raziskovalno delo na koncu predstavijo z magistrskim oz. doktorskim delom.

Diplomska, magistrska in doktorska dela so objavljena v Repozitoriju Univerze v Ljubljani.

Na Oddelku za živilstvo izvajamo oz. sodelujemo z obveznimi in izbirnimi predmeti pri naslednjih študijskih programih:

Na Oddelku za zootehniko pa sodelujemo z obveznimi in izbirnimi predmeti pri naslednjih študijskih programih:

Na Biotehniški fakulteti sodelujemo tudi pri predmetih doktorskega študija Bioznanosti:

Aktualno ekipo Katedre za mlekarstvo sestavljamo:

 

Zaposleni