Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Zootehnika

Odgovorna oseba za govedorejo: viš. pred mag. Marko Čepon, Katedra za znanosti o rejah živali

Odgovorna oseba za rejo drobnice: doc. dr. Mojca Simčič, Katedra za znanosti o rejah živali

Zaposleni: Jaka Čuk, Igor Fortuna, Jožef Modrijan, Gregor Šen, Marko Vajda

Center deluje v okviru Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete v Ljubljani že od leta 1977, ko je bil v Logatcu ustanovljen Obrat za mesno govedo. Z gradnjo hleva za direktni test ovnov leta 1982 se je dejavnost obrata razširila tudi na področje mesne ovčereje. Sedanji Pedagoško raziskovalni center v Logatcu opravlja pomembne dejavnosti na področju prireje mesa govedi in drobnice.

Pedagoško raziskovalni center za živinorejo leži na kraški planoti z nadmorsko višino 470 m, z ostro klimo, razmeroma kratko vegetacijsko dobo, ki v povprečju traja le 180 dni in omejeno možnostjo pridelave žit.

Neugodni klimatski pogoji in struktura kmetijskih površin, s katerimi gospodari center, narekujejo intenzivno izkoriščanje travnatega sveta. Njivske površine so namenjene pridelovanju koruze za pripravo koruzne silaže. Vso osnovno krmo za prehrano govedi in drobnice pridelamo na površinah, s katerimi upravlja center, komponente za močno krmo pa dokupujemo.

Center ima nekaj potrebne mehanizacije za obdelavo zemlje, za spravilo in pripravo travne in koruzne silaže ter za odvzem in razdeljevanje silaže. V lastni mešalnici iz dokupljenih osnovnih sestavin pripravljamo vso potrebno močno krmo.

Zaposleni