Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Zootehnika

Katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo razvija in neposredno vključuje v pedagoški proces znanja s področja temeljnih znanosti ter jih povezuje z aplikacijami v biotehnologiji. Tako so učitelji katedre, ki so vključeni študijske programe zootehnike, biotehnologije in mikrobiologije na Biotehniški fakulteti, pa tudi na Veterinarski fakulteti in Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo stalno povezani z ustvarjanjem novega znanja in razvojem aplikacij na širšem področju biotehnologije živali. Pomembno vodilo pri izpolnjevanju našega poslanstva je zagotavljanje kakovostne raziskovalne dejavnosti za uspešno pedagoško delo, kar študentom zagotavlja živ stik z raziskovalnim delom že v času dodiplomskega, še posebej pa med podiplomskim študijem. Katedra razvija raziskovalno infrastrukturo, ki omogoča izvedbo laboratorijskih analiz in razvoj ter ohranjanje bioloških resursov za raziskave na področju aplikativne biologije domačih živali.

Predstojnica katedre:
izr. prof. dr. Simona Sušnik Bajec
E: simona.susnik@bf.uni-lj.si
T: 01 320 39 44

Namestnica predstojnice katedre:
prof. dr. Mojca Narat
E: mojca.narat@bf.uni-lj.si
T: 01 320 39 16

Zaposleni