Vsebina predmeta

Mleko – Hrana/živilo. Mleko – definicija. Sestava – glavne in minorne hranilne snovi. Vpliv genetskih, fizioloških in okoliških dejavnikov na sestavo in tehnološko kakovost mleka. Pomen higienske prireje mleka, tveganja.

Primarna obdelava in predelava mleka. Pomen in načini toplotnih obdelav mleka - hlajenje, termizacija, pasterizacija, direktna in indirektna sterilizacija. Spoznavanje različnih postopkov v pripravi konzumnega mleka - tipizacija, baktofugiranje, homogenizacija in deodorizacija.

Kakovost mlečnih izdelkov. Vpliv surovine na potek tehnoloških operacij in kakovost končnega izdelka. Predstavitev skupin mlečnih izdelkov in njihovih lastnosti. Opis tehnoloških postopkov izdelave mlečnih napitkov, fermentiranih vrst mleka, sladke in fermentirane smetane, masla, različnih tipov sira.

Vloga mleka in mlečnih izdelkov v prehrani. Mleko in mlečni izdelki kot vir hranil in funkcionalnih snovi.

Kontrola kakovosti. Sodobne metode kontrole v prireji in predelavi mleka; sodobne analitske metode kontrole kakovosti mleka in mlečnih izdelkov.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:
- vpis v ustrezni letnik študijskega programa.

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:
- izpit,
- prisotnost na predavanjih,
- prisotnost na vajah,
- zaključni kolokvij iz vaj.