Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

ZI003

25

/

10

15

/

/

4

ZI001

25

/

25

/

/

/

4

ZI058

12

/

/

/

/

/

1

ZI006

35

/

15

/

/

/

4

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

ZI009

32

/

10

15

5

/

5

ZI058

10

/

5

5

5

/

2

ZI011

0

/

/

/

/

5

7

ZI057

27

/

10

8

5

/

4

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke

Športna vzgoja kot obvezna obštudijska dejavnost se v 1. letniku izvaja v obliki vaj v obsegu 60 ur. Opravljena obveznost je pogoj za vpis v 3. letnik.