Vsebina predmeta

Vsebina predmeta je sestavljena iz naslednjih poglavij:

- Izbrana poglavja iz mehanike (merski sistemi, zakoni o energijah, trenje,…)

- izbrana poglavja iz strojnih elementov  (prenosniki vrtilnih gibanj, mehanski izkoristki,.. )

- traktor ( obravnavan kot pretvornik in prenosnik energije za pripete in gnane kmetijske stroje)

- kmetijski stroji za osnovno in dopolnilno obdelavo

- kmetijski stroji za mineralno, organsko gnojenje, naprave za razvoz in obdelavo gnojevke

- kmetijski stroji za setev in saditev s poudarkom na rastlinah v živinorejski proizvodnji

-kmetijski stroji za mehanično nego in kemično zaščito rastlin

Pogoji za vključitev v delo

Pogoji za vključitev v delo:

Vpis v ustrezen letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Opravljen kolokvij je pogoj za pristop k pisnemu delu izpita. Opravljen pisni izpit je pogoj za pristop k ustnemu izpitu.