Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Biologija

 

Delovne skupine na katedri

 

PEDAGOŠKO DELO 

Poučujemo na študijskih programih: 

 • Biotehniška fakulteta 1. stopnja: Biologija, Biotehnologija, Mikrobiologija, Živilstvo in prehrana 
 • Biotehniška fakulteta 2. stopnja: Ekologija in biodiverziteta, Molekulska in funkcionalna biologija, Biološko izobraževanje, Biotehnologija 
 • Biotehniška fakulteta 3. stopnja: Bioznanosti 
 • Pedagoška fakulteta: Dvopredmetni učitelj - Biologija 1.st. in Predmetno poučevanje – Biologija 2. st. 
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: Biokemija 1. st. 

Obvezni predmeti 

 • Splošna botanika 
 • Sistematska botanika 
 • Fiziologija rastlin 
 • Terensko delo iz botanike in zoologije 
 • Biogeografija 
 • Genetika v ekologiji in sistematiki 
 • Funkcionalna biologija celice 
 • Rast in razvoj rastlin 
 • Okoljska biotehnologija 
 • Biologija 
 • Izbrana poglavja biologije z didaktiko 

Izbirni predmeti 

 • Rastline in človek 
 • Uvod v odnose med organizmi 
 • Naravovarstvena praksa 
 • Metode rastlinske taksonomije in floristike 
 • Biotske interakcije rastlin 
 • Biotehnologija rastlinsko mikrobnih interakcij
 • Mikroskopija bioloških sistemov 
 • Analiza in vizualizacija bioloških podatkov 
 • Slovenska flora in favna 
 • Fiziologija rastlin II 

 

RAZISKOVALNO DELO 

 • Flora Slovenije in bližnjih držav 
 • Kariološke analize 
 • Celične spremembe med razvojem tkiv in organov 
 • Elementna sestava tkiv  
 • Biološka aktivnost rastlinskih metabolitov 
 • Interakcije rastlin z drugimi organizmi, npr. mikoriza, alelopatija 

Večja raziskovalna oprema 

 • Svetlobni mikroskop s fluorescenco in sistemom za analizo slike 
 • Stereolupa s sistemom za analizo slike 
 • PCR 
 • UV-VIS spektrofotometer 
 • HPLC s PDA in fluorimetričnim detektorjem 
 • Rentgenski fluorescenčni spektrometer (XRF) in PIXE 
 • Kriotom 
 • Rastlinske rastne komore 

Herbarij Univerze v Ljubljani

Primer herbarijske pole: Papaver victoris Škornik & T. Wraber (holotip)

 

STROKOVNO DELO 

Plant Biology Lab @ Twitter

 

Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin

Zaposleni