Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Biologija

Center povezuje raziskovalce, pedagoške delavce in strokovno osebje, ki delujejo na področju čebelarstva znotraj Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Glavna tematska področja so fiziologija in vedenje medonosne čebele, toksikologija čebel, molekularna in populacijska genetika čebel, imunologija čebel, fizikalno-kemijske in senzorične lastnosti čebeljih pridelkov, varnost čebeljih pridelkov in tehnologija čebelarjenja. Fakulteta glede na potrebe in možnosti vključuje tudi druga tematska področja, ki jih pokrivajo raziskovalne skupine in katedre vseh oddelkov na fakulteti. Taka področja so na primer pašni viri (medovite rastline in proizvajalce mane), biologija zajedavcev in povzročiteljev bolezni, vloga mikroorganizmov v prebavnem traktu čebel in v čebeljih pridelkih.

Razstava projekta Interreg ITA – SLO BEE-DIVERSITY o travnikih in opraševalcih

 

Raziskovalni projekt

 

Publikaciji projekta BEE-DIVERSITY

V sodelovanju s projektnimi partnerji projekta Interreg BEE-DIVERSITY smo pripravili 2 publikaciji.

Bee Diversity

 

Razstava projekta Interreg ITA – SLO BEE-DIVERSITY o travnikih in opraševalcih

Beediversity-razstava-1.jpg

V projektu se ukvarjamo s spremljanjem biotske pestrosti s pomočjo čebel, tj. analizo nabranega cvetnega prahu ter primerjavo območij z različno intenzivnostjo kmetijstva, kjer spremljamo čebele. V projektu smo zelo pozorni na travišča, ker so vroče točke biotske raznovrstnosti. Na enem kvadratnem metru lahko identificiramo do okoli 100 različnih vrst rastlin. Biotska pestrost travišč pa je tudi najbolj ogrožena od vseh habitatnih tipov. Ogroža jih pozidava, opuščanja rabe, po drugi strani dvig intenzivnosti kmetijstva. Z izgubljanjem biotske raznovrstnosti travišč, izgubljamo tudi opraševalce, ki so v veliki meri odvisni od pestrosti cvetic v okolju in primernih mest za bivanje. Vrstno pestre pisane travnike lahko ohranimo le z pravilnim koriščenjem. Biotska pestrost na vseh ravneh je nujna odpornost na podnebne spremembe.

V razstavi bomo predstavili naše fotografije s terena. Razstavo smo razdelili v tri tematske dele, glede na vsebino motiva fotografij. V prvem delu prevladuje motiv opraševalcev, v drugem delu pokažemo različne tipe travišč na naših projektnih območjih, v tretjem predstavimo informacije o praksah na travnikih in kako je zgledalo delo na travnikih v preteklosti. Razstavo si boste lahko ogledali fizično v Mestni knjižnici Kranj, knjižnici Radovljica, ter v avli Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete. Razstava bo predstavljena še na večih lokacijah, o katerih bomo obveščali sproti.

Beediversity-razstava-2.jpg

Hkrati na tej strani še predstavljamo razširjeno vsebino razstave – več slik. Pogledate si jo na povezavi tukaj. V njej na kratko predstavimo cvetice na katerih smo v kader ujeli opraševalca. Nato predstavimo tipe travišč in fotografije s terena. Za vsak tip travišča tudi predstavimo fotografije rastlin, ki jih pogosto najdemo na posameznem tipu. Uživajte šopku fotografij v pisanih barvah cvetic in zelene trave. Mogoče prepoznate med njimi tudi kako znanko, ki ste jo že srečali na travniku.

Razširjena vsebina razstave PROJEKTA INTERREG ITA – SLO BEE-DIVERSITY O TRAVNIKIH IN OPRAŠEVALCIH

Projekt je sofinanciran v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija Slovenija 2014-2020, iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.