Opis

Zbornik študentov fiziologije rastlin.

Arhiv:

 

Glavna in odgovorna urednica:
Marjana Regvar ()

Tehnični urednik:
Matevž Likar

Uredniški odbor:
Marjana Regvar
Matevž Likar
Katarina Vogel-Mikuš
Jure Mravlje
Paula Pongrac

Naslov uredništva:
Collectanea Studentium Physiologiae Plantarum
Zbornik študentov fiziologije rastlin
Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana

Založnik:
Katedra za fiziologijo rastlin, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Ljubljana