Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Biotehnologija


Biotehnologijo v širšem smislu opredeljujemo kot integrirano uporabo molekularno-bioloških in inženirskih znanj za gospodarsko uporabo organizmov, njihovih delov in proizvodov. Zanjo so značilni tesna povezava z znanostjo, hiter razvoj inovacij, multidisciplinarnost in možnost razvoja tudi v majhnem podjetniškem okolju.

Poglavitni cilj študijskega programa je ponuditi temeljna naravoslovna znanja, nadgrajena s specifičnimi biotehnološkimi vsebinami, ki ustrezajo potrebam najsodobnejših tehnologij in znanj v različnih strokah. Program vključuje različne oblike študija, od klasičnih pedagoških pristopov, do dela v projektnih skupinah s poudarkom na praktičnem delu. Študenti se usmerjajo k sprotnemu študiju, razumevanju interdisciplinarnosti ter lastni inovativnosti.

Diplomanti se usposobijo za kritično presojo relevantnih biotehnoloških tematik ter imajo znanja in veščine, potrebne za samostojno obvladovanje tradicionalnih in sodobnih biotehnoloških postopkov. Diplomanti so usposobljeni za nadaljevanje študija na podiplomskih študijskih programih ter za delo v znanstveno raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah, vladnih službah, za delo v razvojnih programih kmetijstva in živinoreje, kemijski in živilski industriji, v farmacevtski industriji in tehnologijah ohranjanja, varovanja in sanacije okolja, v medicinskih programih, pri proizvodnji izdelkov za splošno rabo ter v vseh podjetjih, kjer so v rabi sodobni biotehnološki postopki.IMG_1457