Foto_moti

 

Slovenska različica aplikacije MOTI je nastala v sodelovanju z Bernsko univerzo, kjer so MOTI tudi razvili. Doc. dr. Andrej Ficko je pojasnil: »Aplikacijo smo priredili za slovenske razmere. Vgradili smo povezave med zgornjo sestojno višino in srednjo oblikovno višino sestoja. Pripravili smo priročnik za uporabo, krajša navodila in demonstracijske video posnetke o kalibraciji naprave pred njeno uporabo.« Namestitvena datoteka aplikacije in priročniki so dostopni na spletni strani projekta www.digigozd.si.

 

Uporaba aplikacije MOTI

Foto_meritev

Za uporabo aplikacije MOTI potrebujete pametno napravo, telefon ali tablični računalnik, ki jo je potrebno pred prvo izvedbo meritev kalibrirati. Doc. dr. Andrej Ficko je o uporabnosti aplikacije povedal: »Aplikacija omogoča tudi izvedbo lokalnih in sestojnih inventur, sproten izračun zanesljivosti ocen in navigacijo po vzorčni mreži. Prikaz rezultatov je možen že v sami aplikaciji, podatke pa lahko za nadaljnjo obdelavo prenesete na računalnik.«

Na Katedri za urejanje gozdov in ekosistemske analize, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani poteka še izdelava delovne table, ki bo s primerjavo posnetih podatkov z referenčnimi ali optimalnimi vrednostmi sestojnih parametrov uporabniku svetovala glede ukrepanja v gozdu. Nameravajo tudi sodelovati pri razvoju nove različice MOTI, ki bo še v večji meri uporabljala sodobno tehnologijo v mobilnih napravah.

 

Foto_teren
Uporabo aplikacije MOTI so že predstavili lastnikom gozdov, partnerjem v projektu, ter skupaj z njimi izvedli terenske meritve na njihovih posestvih. 

 

Projekt je financiran v okviru PRP 2014-2020, podukrepa 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) v skupni vrednosti 348.650,41 eurov. V projektu, ki bo potekal do julija 2023, poleg vodilnega partnerja Univerze v Ljubljani sodelujejo še Zavod za gozdove Slovenije, Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor, ZaVita svetovanje d.o.o. ter 6 kmetijskih gospodarstev. 

Več informacij o projektu DIGIGOZD na povezavi.

Dodatne informacije pri vodji projekta: doc. dr. Andrej Ficko, .

 

Posnetek zaslona (121)