UL-PPZ-22_POC_1920x1080_3 Facebook in spletna

Razpis Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani je namenjen raziskovalkam in raziskovalcem univerze, ki imajo tehnologijo ali rešitev za že identificirane izzive, a jim manjka korak ali dva, da jo pripeljejo bližje uresničitvi. Zakaj univerza del sredstev namenja tudi za razpis Inovacijskega sklada? Predvsem, ker Univerza v Ljubljani, vključno s članicami, vlaga v pravno varstvo intelektualne lastnine precejšnja sredstva. Te tehnologije so navadno na nižjih stopnjah tehnološke pripravljenosti in zato manj zanimive za industrijske partnerje. Prav z namenom lajšanja komercializacije tehnologij je Univerza vzpostavila Inovacijski sklad. Na razpis se lahko prijavijo tako tehnološki kot netehnološki projekti.

 

Projekt, ki ga na Biotehniški fakulteti podpira Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Ines Mandić Mulec, prodekanja za področje mikrobiologije Biotehniške fakultete je pojasnila, zakaj se je njihova raziskovalna skupina prijavila na razpis Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani: »Naš izdelek je sporogeni potencialni probiotik Bacillus subtilis PS-216, ki smo ga izolirali leta 2005 ravno na Oddelku za živilstvo, Katedri za mikrobiologijo v okviru doktorske disertacije. V laboratorijskih pogojih na Biotehniški fakulteti in v študiji na piščancih, ki je potekala na Veterinarski fakulteti Univerze v Iowi, ZDA, smo pokazali protimikrobno delovanje tega seva, odstranjevanje biofilmov patogenih bakterij in v omejenem obsegu tudi varnost izdelkaKatarina Šimunović je opozorila: »Raziskave na mladih piščancih kažejo na občutno boljše delovanje tega izdelka v primerjavi z drugimi, že znanimi izdelki. Vendar je potrebno potrditi to delovanje tudi na piščancih v obdobju za zakol – pri vsaj 42 dneh starosti.« 
Ines Mandić Mulec je pojasnila razvoj izdelka: »Do prijave na razpis nas je raziskovalno delo pripeljalo do stopnje tehnološke pripravljenosti 3/4. Za dvig stopnje tehnološke pripravljenosti do 6/7 in tržne privlačnosti našega izdelka potrebujemo dodatne študije, ki smo jih predlagali v projektu in za katere smo pridobili sredstva v okviru Inovacijskega sklada Univerze v Ljubljani.« Polonca Štefanič pa je predstavila nadaljnje študije, da bo izdelek sporogeni potencialni probiotik Bacillus subtilis PS-216 zanimiv za industrijske partnerje oziroma za trg: »Projektu smo predlagali izvedbo treh ključnih testov na izboljšanje izdelka, in sicer i) testiranje toksičnosti po protokolu, ki ga narekuje EFSA, ii) optimizacija mešanja spor v krmo in vodo ter iii) potrjevanje delovanja izdelka vmešanega v krmo in/ali vodo na piščancih (do 110 živali v študiji) v relevantnem času za zakol piščancev - 42 dni starosti. V okviru študije na piščancih se bo izvedla tudi analiza kakovosti mesa piščancev in analiza porabe in pretvorbe krme
Več informacija na povezavi 

 

Katerim projektom je namenjen Inovacijski sklad?

Projektom na področju prenosa znanja, ki jim do sklenitve licenčne/prodajne pogodbe/pogodbe o skupnem razvoju ali prijave na večji razpis za preverbo koncepta manjka:

  • delujoči prototip ali
  • študija izvedljivosti ali
  • raziskava trga ali
  • potrditev delovanja tehnologije v industrijskem/kliničnem okolju ali
  • vzpostavitev odnosov z relevantnimi podjetji.

 

Kdo lahko kandidira?

Raziskovalni projekti, katerih intelektualna lastnina je v lasti Univerze v Ljubljani.

Če je lastnikov več, mora biti tehnologija vsaj v 50 % lasti Univerze v Ljubljani (če sta lastnika 2) oz. vsaj v 30 % lasti Univerze v Ljubljani (če so lastniki 3 ali več).

Če gre za univerzitetni know-how, morajo biti urejena pravna razmerja z Univerze v Ljubljani.

Raziskovalec lahko sodeluje le z eno projektno prijavo.

 

Okvirni letni proračun

70.000 evrov

Višina prejetih sredstev na posamezni projekt je od 5.000 do 25.000 evrov

 

Kako se prijavite?

Prijavite se prek prijavnega obrazca. Izpolnjenega in podpisanega posredujete na e-naslov: .

Vsem, ki ste zainteresirani za Inovacijski sklad, svetujemo, da pred prijavo stopite v stik s Pisarno za prenos znanja prek ali pokličite na 01 241 85 33 (Simona).

Več informacij je na voljo na povezavi.