Znanstvena monografija_Manca Krošelj
Znanstvena monografija z naslovom Mestni turizem v Sloveniji: Značilnosti in upravljanje (avtorica fotografije: Manca Krošelj). 

Monografija predstavlja enega izmed glavnih rezultatov dveh raziskovalnih projektov in sicer temeljnega raziskovalnega projekta MESTUR - Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane in Maribora in projekta SPOT, financiranega preko Obzorja 2020.  V prvem projektu so poleg Biotehniške fakultete , ki je vodila projekt, sodelovali še Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, vse članice Univerze v Ljubljani, in Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Celotna vrednost projekta, ki je trajal med julijem 2019 in junijem 2022, je znašala 150.000 EUR. Z mešanico kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih pristopov (analizo turistične statistike, anketo o prostorskem obnašanju in odločanju turistov, delavnicami s predstavniki stroke in javnih institucij ter kartografsko analizo) so ugotovili, katere rešitve za omilitev negativnih učinkov mestnega turizma ter izboljšanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva lahko ponudita prostorsko načrtovanje in upravljanje turizma sedaj in katere bi lahko ponudila v prihodnosti. 

Skupinksa SPOT
Skupinska fotografija sodelujočih v projektnem konzorciju SPOT (avtorica fotografije: Manca Krošelj)

Drugi projekt z daljšim naslovom »Inovativna družbena platforma za kulturni turizem in njegov potencial za krepitev evropeizacije« že od januarja 2020 skupaj s 15 partnerji iz držav Evropske unije ter Izraela in Združenega kraljestva raziskuje tematiko kulturnega turizma. Z Oddelka za krajinsko arhitekturo v projektu sodelujejo doc. dr. Naja Marot, mladi raziskovalec David Klepej, raziskovalka Manca Krošelj in strokovna sodelavka Nina Stubičar. Raznolika ekipa v projekt prinaša široko množico znanja in idej ter skrbi za tesno sodelovanje z lokalnimi, regionalnimi in državnimi deležniki z namenom prenoviti razumevanje in obravnavo kulturnega turizma. Raziskovalci tako raziskujejo nove oblike kulturnega turizma, odkrivajo priložnosti in razvijajo strategije, ki bodo lokalnim skupnostim omogočile, da na izbranem območju bolje izkoristijo potencial kulturne dediščine in druge kulturne ponudbe. Raziskovalci in deležniki skupaj oblikujejo predloge politik in s pomočjo geoinformacijskega orodja SPOT-IT ustvarjajo znanje ter usmeritve, ki bodo v pomoč odločevalcem in turističnim ponudnikom. 

Oba raziskovalna projekta je močno zaznamovala pandemija virusa covid-19, ki je prizadela prav turistično panogo. Še posebej negativen je bil učinek na mestni turizem in njegove izvedenke, kot so kongresni, festivalni, kulturni ali kulinarični turizem. Posledično smo v okviru obeh projektov pri različnih deležnikih mestnega turizma v Ljubljani in Mariboru preverili njihovo pripravljenost in odziv na pandemijo ter njihov pogled na razvoj turističnega sektorja v novih razmerah.

Uvodni pozdrav profesorice Ane Kučan_ Nina Stubičar
Uvodni pozdrav profesorice Ane Kučan, prodekanje Oddelka za krajinsko arhitekturo Univerze v Ljubljani (avtorica fotografije: Nina Stubičar)

Sklepni dogodek obeh projektov je potekal v petek, 17. junija 2022, v Mestnem muzeju Ljubljana. Poleg predstavitve ključnih rezultatov projekta MESTUR in SPOT ter diseminacije znanstvene monografije, so bili udeleženci prostorskih in turističnih panog v okviru okrogle mize z naslovom »Novi mestni turizem slovenskih mest – boljši integraciji prostorskega načrtovanja in turizma naproti?« povabljeni k razpravi o mestnem turizmu.
Na okrogli mizi so sodelovali: Simona Pinterič z Zavoda turizem Maribor z dolgoletnimi izkušnjami s področja promocije in trženja mestnega turizma; Irena Ograjenšek z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki poučuje in raziskuje na področju trženja; Dejan Ristić, ki na Turizmu Ljubljana skrbi za področje turistične infrastrukture; Miha Bratec s Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem, ki je predstavil raziskovalni projekt SMARTDEST, financiran preko programa Obzorje 2020, in Miran Gajšek z Mestne občine Ljubljana, vodja Oddelka za urejanje prostora.
Po zaključku dogodka so imeli udeleženci možnost ture z naslovom ‘’Plečnik na prvi pogled’’ ali vodenega ogleda po stalni razstavi muzeja, torej izkušnje, s katero so tudi sami postali obiskovalci mesta. 

EKipa
Ekipa BF v projektu SPOT na projektnem sestaneku na grškem otoku Syros (avtor fotografije: David Klepej)

 

Znanstvema monografija o mestnem turizmu z naslovom »Mestni turizem v Sloveniji: Značilnosti in upravljanje« na povezavi