Predmet oddaje v najem je dvosobno, delno opremljeno stanovanje v 1. nadstropju stavbe z identifikacijsko oznako: katastrska občina 1754 Šentvid nad Ljubljano, številka stavbe 152, ki se nahaja na naslovu: Miheličeva cesta 38, Šentvid nad Ljubljano.
Površina stanovanja znaša 49,90 m2 in obsega dve sobi, kuhinjo, kopalnico s straniščem in predsobo. Stanovanju pripadata tudi dva balkona v izmeri 6,3 m2 in 5 m2.

Za dodatne informacije v zvezi s predmetom oddaje se obrnite na Metko Glavan, tel. št.: 01 3203 485, e-pošta: metka.glavan@bf.uni-lj.si.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - namera_o_sklenitvi_neposredne_pogodbe-dvosobno.pdf