Akronim:

SPOT

Številka pogodbe:

870644

Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

EU projekti

Vrsta projekta:

HORIZON2020

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.01.2020 - 31.12.2022

Vrednost projekta BF:

180.248,75 €

Vrednost projekta skupaj:

3.000.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Marot Naja

Zaposleni na projektu:

Spletna stran projekta:

Povezava

Oblike (kulturnega) turizma in značilnosti turističnih destinacij se spreminjajo. Turisti niso več zgolj pasivni opazovalci turistične znamenitosti, temveč težijo k izkustvenemu doživljanju kulture na sami destinaciji. Sodobni trendi turizma tako prinašajo nove priložnosti za gospodarski razvoj manj razvitih ruralnih območij, obenem pa predpostavljajo izzive za ohranjanje lokalnih kulturnih vrednot in identitete. Glavni cilj projekta naslavlja nove pristope razumevanja kulturnega turizma in spodbuja razvoj slabše razvitih območij. V projektu bomo na osnovi sodobnih digitalnih tehnologij, statističnih ter prostorskih podatkov oblikovali inovativno orodje za identifikacijo različnih oblik kulturnega turizma ter naslovili pomen turizma kot razvojne priložnosti in razvojnega izziva za lokalne deležnike. V projektu je obravnavanih 15 evropskih pilotnih območij, ki bodo testirala tako imenovano SPOT-IT orodje in s tem skušala identificirati priložnosti in potrebne intervencije za trajnostni razvoj na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

Knjiga:

Poročila in druge povezave: