Akronim:

BIODIVFOOD

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Katedra:

Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo

Tip projekta:

Drugi projekti

Vrsta projekta:

NOO - Načrt za okrevanje in odpornost

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.07.2023 - 30.06.2026

Vrednost projekta BF:

53.628,90 €

Vrednost projekta skupaj:

53.628,90 €

Vodja projekta na BF:

Šumrada Tanja

NOO_ skupaj logo

Izboljšanje transparentnosti trgov hrane in dvig ozaveščenosti potrošnikov sodita med ključne ukrepe na področju trajnostne preobrazbe kmetijstva in ohranjanja biodiverzitete. V Evropi trenutno deluje zgolj peščica naravi prijaznih agroživilskih poslovnih sistemov, veliko pomanjkanje pa je tudi na področju ekološke pridelave.

 

Namen projekta je zagotoviti raziskovalno podporo pri odpravljanju ključnih ovir za hitrejšo vzpostavitev naravi prijaznih iniciativ v agroživilstvu in iskanju strategij za povečanje njihovega tržnega deleža. Izvedli bomo interdisciplinarne raziskave, v katerih bomo združili eksperimentalno in vedenjsko ekonomiko, varstveno biologijo ter potrošniške in poslovne raziskave.

 

Projekt ima tri raziskovalne cilje:

  • Opredelitev ključnih dejavnikov uspeha in ovir pri vzpostavitvi naravi prijaznega certificiranja in poslovnih sistemov v agroživilstvu v Evrop;
  • Razkritje potencialov alternativnih sistemov organiziranja v agroživilstvu za pospešitev naravi prijaznih pobud in vključevanja kmetov;
  • Razumevanje učinkovitih strategij za komuniciranje biodiverzitete potrošnikom z namenom njihovega opolnomočenja pri sprejemanju informiranih nakupnih odločitev in spremembe potrošnih vzorcev.

 

Inovativno znamčenje proizvodov, ki prihajajo iz kmetijskih sistemov z visoko naravovarstveno vrednostjo, je obetavna tržna niša za premijske proizvode na trgih z izdelki iz ekološkega kmetijstva. Poleg tega lahko omogoča tudi dopolnilno varstveno strategijo na zavarovanih območjih narave in na območjih z visoko naravno vrednostjo (HNV). V okviru projekta bomo pripravili povzetek za odločevalce in priročnik za uporabo v praksi, s čimer želimo zagotoviti učinkovito razširjanje in hitrejši prenos rezultatov v javne politike in agroživilsko industrijo.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija – NextGenerationEU.