Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

GG007

15

/

/

45

5

/

4

GG005

60

/

/

15

10

/

7

GG001

60

/

45

/

/

/

8

GG006

0

15

/

15

/

/

3

GG040

30

/

/

15

/

/

4

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

GG007

45

/

/

/

15

/

4

GG010

45

/

/

15

10

/

6

Izbirni predmet(i)

/

/

/

/

/

/

6

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke

Športna vzgoja kot obvezna obštudijska dejavnost se v 1. letniku izvaja v obliki vaj v obsegu 60 ur. Opravljena obveznost je pogoj za vpis v 3. letnik.