Vsebina predmeta

Svetovno gospodarski in narodno gospodarski pomen zdravstvenega  varstva rastlin. Glavne skupine škodljivih organizmov (ŠKO), s poudarkom na škodljivcih in povzročiteljih bolezni poljščin in krmnih rastlin. Vizualni izgled  poškodb na rastlinah, nastalih zaradi napada žuželk (Insecta), pršic (Acarina), ogorčic (Nematoda), polžev (Gastropoda), sesalcev (Mammalia), ptic (Aves). Fitopatogene glive (Fungi) in glivam podobni organizmi (Chromista, Protozoa), bakterije, virusi, fitoplazme – glavne značilnosti in značilna bolezenska znamenja. Nekateri primeri fiziopatij (fizioloških bolezni). Osnove zatiranja škodljivcev, bolezni in plevelov. Kemično, mehanično, integrirano in biotično varstvo. Načini delovanja fitofarmacevtskih sredstev (FFS), toleranca, karenca, selektivnost, pojav odpornosti na FFS,  toksikologija in ekotoksikologija FFS.

Pogoji za vključitev v delo

a) Pogoj za vključitev v delo:

-           vpis v ustrezen letnik

b) Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti: pisnega kolokvija iz vaj:

-           prisotnost na vajah (75 %)

-           zagovor seminarskih vaj

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti – pisnega izpita:

-           opravljen kolokvij iz vaj

-           prisotnost na terenskih vajah