Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

ZO046

56

/

7

13

/

/

6

ZO003

25

/

8

20

10

/

5

ZO058

45

/

12

8

10

/

6

ZO002

80

/

15

20

/

/

8

ZO001

30

/

30

/

/

/

5

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

ZO005

45

/

15

10

20

/

7

ZO048

27

/

10

8

5

/

4

ZO010

23

/

5

5

5

/

3

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke

Športna vzgoja kot obvezna obštudijska dejavnost se v 1. letniku izvaja v obliki vaj v obsegu 60 ur. Opravljena obveznost je pogoj za vpis v 3. letnik.