Vsebina predmeta

  • UREJANJE IN PRINCIPI DELOVANJA ŽIVALSKEGA TELESA (zunanje in notranje okolje; homeostaza, bioritmika; živčni in hormonalni sistem);
  • PREBAVA IN PRESNOVA (primerjava lastnosti prebavil in prebavnih procesov pri monogastričnih in poligastričnih živalih, vloga mikrobne fermentacije pri rastlinojedih; fiziološka vloga jeter; osnove metaboličnih procesov);
  • KRI, KRVNI OBTOK (sestava in funkcije krvi in krvnih celic; vloge in delovanje srca in krvnega obtoka);
  • DIHANJE IN IZLOČANJE (procesi zunanjega in notranjega dihanja; delovanje ledvic, nastanek, izločanje in sestava urina; vloga dihal in ledvic pri urejanju acidobaznega ravnotežja);
  • GIBANJE IN TERMOREGULACIJA (krčenje mišic; vloga skeleta in mišic pri gibanju; nastanek telesne toplote; mehanizmi urejanja telesne temperature; fiziološke vloge kože);
  • OSNOVE RAZMNOŽEVANJA DOMAČIH ŽIVALI (funkcije in delovanje ženskih in moških spolnih organov; puberteta in pojatveni ciklusi; brejost in porod;
  • PROIZVODNI PROCESI PRI DOMAČIH ŽIVALIH (sinteza, sestava, lastnosti in pomen mleka in kolostruma; razvoj in sestava jajca).

Pogoji za vključitev v delo

Pogoj za vključitev v delo pri predmetu:

- vpis v 1. letnik.

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti: 

- 100 % udeležba na vajah, 50 % udeležba na predavanjih;

- opravljena kolokvija sta pogoj za pristop k izpitu (oziroma 1. kolokviji za pristop k 1. delnemu izpitu, 2. kolokviji za pristop k 2. delnemu izpitu).