Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
Smer
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

AG241

Ni členitve

35

/

/

10

15

/

5

AG239

Ni členitve

55

/

10

40

10

/

9

Izbirni predmet(i)

Ni členitve

/

/

/

/

/

/

3

AG203

Ni členitve

30

/

20

/

/

/

4

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
Smer
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

AG2013

Ni členitve

/

/

/

/

/

100

4

Izbirni predmet(i)

/

/

/

/

/

/

/

3

AG306

Ni členitve

20

15

5

15

5

/

5

AG323

Ni členitve

25

/

15

10

/

/

4

AG304

Ni členitve

30

30

/

25

5

/

7

AG305

Ni členitve

30

30

/

25

5

/

7

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke