Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

LE202

35

5

/

35

/

/

6

LE241

30

15

/

30

/

/

6

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

LE235

30

15

/

30

/

/

6

LE234

35

/

/

40

/

/

6

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke