Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

BI332

50

10

/

45

/

10

9

BI331

60

/

/

45

/

/

9

Izbirni predmet(i)

/

/

/

/

/

/

3

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

Izbirni predmet(i)

/

/

/

/

/

/

3

BI301

45

/

/

60

/

15

9

BI306

45

30

/

30

/

15

9

BI333

45

15

/

30

/

15

9

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke