Organiziranost

Pomočnica tajnika, vodja službe za študijske zadeve: , univ. dipl. inž. agr
T: 01 320 30 21
(dekanat, pritličje, soba 13)


Mednarodno sodelovanje, samostojna strokovna sodelavka: , dipl. šp. in ru. j.
T: 01 320 30 45
(dekanat, 1. nadstropje, soba 18)


Karierni center, samostojna strokovna sodelavka: , univ. dipl. soc.
T: 01 320 30 41
(dekanat, pritličje, soba 9)

Referat za študije 1. in 2. stopnje
Vodja področja: , mag. upr. ved
T: 01 320 30 40
(dekanat; pritličje soba 11)

Samostojna strokovna sodelavka: Metka Žugelj, prof. slo. in prof. hrv., srb., mak.
T: 01 320 30 42
(dekanat; pritličje soba 10)

Samostojni strokovni sodelavec: Tomaž Šimec, univ. dipl. prev., univ. dipl. zgod.
T: 01 320 30 42
(dekanat; pritličje soba 10)

Referat za študij 3. stopnje
Vodja področja: mag. Vesna Ješe Janežič, univ. dipl. inž. živ. tehnol.
T: 01 320 30 27
(dekanat; pritličje soba 12)

Strokovna sodelavka: Tina Sintič
T: 01 320 30 46
(dekanat, 1. nadstropje, soba 18)