Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Biologija

Center povezuje raziskovalce, pedagoške delavce in strokovno osebje, ki delujejo na področju čebelarstva znotraj Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Glavna tematska področja so fiziologija in vedenje medonosne čebele, toksikologija čebel, molekularna in populacijska genetika čebel, imunologija čebel, fizikalno-kemijske in senzorične lastnosti čebeljih pridelkov, varnost čebeljih pridelkov in tehnologija čebelarjenja. Fakulteta glede na potrebe in možnosti vključuje tudi druga tematska področja, ki jih pokrivajo raziskovalne skupine in katedre vseh oddelkov na fakulteti. Taka področja so na primer pašni viri (medovite rastline in proizvajalce mane), biologija zajedavcev in povzročiteljev bolezni, vloga mikroorganizmov v prebavnem traktu čebel in v čebeljih pridelkih.