Akronim:

ICMBV

Številka pogodbe:

I0-0022-0481-0481-07

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

Raziskovalni/infrastrukturni program

Vrsta projekta:

Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL)

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2022 - 31.12.2027

Vodja projekta na BF:

Kostanjšek Rok

IC mikroskopija bioloških vzorcev Fotografija 1

Infrastrukturni center Mikroskopija bioloških vzorcev (IC MBV) deluje v okviru Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani in je namenjen:

  • podpori raziskavam na področju vizualizacije bioloških objektov,
  • šolanju kadrov za delo na področju mikroskopije,
  • sodelovanju s sorodnimi centri in potencialnimi uporabniki iz drugih raziskovalnih področij,
  • razvoju mikroskopije v slovenskem prostoru s poudarkom na specifičnih metodah priprave raznolikih bioloških vzorcev.

Infrastrukturni center spada med infrastrukturne centre BF v okviru Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov UL (MRIC UL). Na razpolago je raziskovalcem, pedagoškim delavcem, študentom in zunanjim uporabnikom.

Vodja centra
prof. dr. Rok Kostanjšek
Večna pot 111, 1000 Ljubljana
+386 1 320 3373

Mikroskopi

Rezervacija mikroskopov
Za rezervacijo mikroskopov kontaktirajte skrbnike. Za vnos rezervacije lahko uporabite spletni koledar, vendar je potrebno preveriti tudi fizični koledar pri mikroskopu.